* ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12 จังหวัดสงขลา

ที่อยู่ 472 ถ.ไทรบุรี ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000

เบอร์โทรศัพท์ 074324781 เบอร์แฟกซ์ 074324781 

 

 

* ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12 จังหวัดปัตตานี

ที่อยู่ 27/1 ถ.รามโกมุท ต.อาเนาะรู อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000

เบอร์โทรศัพท์ 073337462 เบอร์แฟกซ์ 073337463