Facebook : ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12  line official : ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12  

 

 

* ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12 จังหวัดสงขลา

ที่อยู่ 472 ถ.ไทรบุรี ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000

เบอร์โทรศัพท์ 074324782 เบอร์แฟกซ์ 074324781 

EMAIL : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 


 

 

* ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12 จังหวัดปัตตานี

ที่อยู่ 59/3 ถ.ปากน้ำ ซ.21 ต.สะบารัง อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000

เบอร์โทรศัพท์ 073337462 เบอร์แฟกซ์ 073337463

EMAIL : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

 


นโยบายคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคล

เว็บไซต์นี้มีการใช้คุ้กกี้โปรดกดยอมรับในการเปิดใช้งานคุกกี้ของเว็บไซต์